گروه طراحی داخلی و معماری نبیکو

پروژه های نبیکو › پروژه های مسکونی 

پروژه مسکونی - اختیاریه 

اسم پروژه : پروژه مسکونی - اختیاریه
سال : ۱۳۹۵
مساحت :  ۱۱۰ متر
موقعیت مکانی : اختیاریه
گروه معماری و معماری داخلی نبیکو
 
 
 
Project name: Residential - Ekhtiariyeh
Year: 1395
Area: 110m
Location: Ekhtiariyeh

معماری,طراحی,مشاوره,معماری داخلی,دکوراسیون,اسکیس,